Cetyniec większy

Groźny, jednożenny szkodnik fizjologiczny, czarny chrząszcz mający długość 3,0 – 5,5 mm. Larwa żeruje na sośnie zwyczajnej i innych gatunkach sosen, sporadycznie na niektórych innych gatunkach iglastych, pomiędzy korą a drewnem w strefie miazgi. Chrząszcze z poprzedniego i bieżącego roku zimują głęboko w korze szyi korzeniowej starych sosen. Chrząszcze z poprzedniego roku pojawiają się na zewnątrz bardzo wcześnie – jeśli pogoda pozwoli nawet w okresie końca lutego – początku marca i aż do połowy maja. Brak wyraźnego dymorfizmu płciowego. Samica wygryza prosty chodnik macierzysty o średnicy ok. 3 mm i długości 8 – 20 cmskłada do ok. 100 jaj. Od chodnika macierzystego odchodzą liczne chodniki larwalne, stopniowo rozszerzające się. Kolebki poczwarkowe umiejscowione są w korze. Chrząszcze wychodzą z poczwarek w lipcu. Chrząszcze te, podobnie jak chrząszcze poprzedniego pokolenia, które nie zginęły, wykonują zw. żer regeneracyjny na pędach sosen, dziurawiąc je. W miejscach masowego występowania cetyńców korony sosen mogą wyglądać jak wystrzyżone, gdyż minowane końce gałązek odłamują się. Ze względu na żer regeneracyjny cetyniec większy przy masowym pojawie może uzyskiwać status szkodnika pierwotnego.

Cetyniec większy
Cetyniec większy

Tekst autorstwa prof. dr hab. Adama Krajewskiego.


Zwalczamy szkodniki drewna!
Nie masz pewności co gryzie Twoje drewno? Zadzwoń!